Dom Pomocy Społecznej w Opolu

Historia Domu Pomocy Społecznej w Opolu. 

Na przełomie lat 1979/80 został oddany do użytku dom z pięknym parkiem, a wybudowany dla Seniorów Kombatantów  walczących o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej pod nazwą „Dom dla Kombatantów). Dom został wybudowany z dużym udziałem prac społecznych, przy finansowaniu z wolnych datków Kombatantów oraz sponsorów np. Policji, Wojska, Urzędów i różnych zakładów pracy. W domu tym zamieszkali wyłącznie Seniorzy-Kombatanci.

Po latach, kiedy mieszkańcy zaczęli się wykruszać,  dom ten przeszedł reorganizację. Postanowieniem Zarządu ds. Kombatantów w Opolu przekazano powyższy obiekt Urzędowi Miasta Opola, który to Urząd  dom przeznaczył dla wszystkich potrzebujących Seniorów z całego województwa opolskiego, pozostawiając nazwę DPS dla Kombatantów, również Izbę Pamięci  znajdującą się w powyższym  obiekcie  jak i Koło podległe  Zarządowi dla Kombatantów w Opolu.

W owym DPS-ie „ Kombatant”- Seniorzy mają zapewnione pełne wyżywienie i mogą spokojnie pod stałą opieką medyczną, korzystać z zajęć rehabilitacyjnych pod okiem przeszkolonego personelu, różnych atrakcji kulturalno-terapeutycznych, pomocy przy czynnościach higieny osobistej, brać udział w nabożeństwach w kaplicy domu pod wezwaniem Błogosławionego Ligudy i dożyć swej Senioralnej Starości.