Dom Pomocy Społecznej w Opolu

dziadek niesie siedzącego na jego ramionach chłopca

Co należy zrobić, by zamieszkać w naszym Domu?

Złóż wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania

Porozmawiaj z pracownikiem socjalnym z ośrodka pomocy społecznej

Odbierz decyzję kierującą do naszej Placówki

Ustal termin przyjęcia do DPS z naszym pracownikiem socjalnym. Tel. 77 457 54 95 wew. 37

Odpłatność za pobyt:

Zgodnie z art. 61 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004. Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi(...)
 3. gmina., z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (…)
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej (...)

ZABIERZ ZE SOBĄ:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • legitymację emeryta – rencisty
 • odzież, obuwie,
 • zażywane leki (wraz z zapisanym dawkowaniem)
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacje poświadczające uprawnienie kombatanckie