Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
ul. Chmielowicka 6
45-758 Opole

+48 77 474 48 01
+48 77 457 54 95

NUMERY WEWNĘTRZNE:

 • Sekretariat: 10
 • Księgowość: 12 oraz 13
 • Dyż. pielęgniarek: 14
 • Kadry: 18
 • Kierownik Gospodarczy: 23
 • Portiernia: 29
 • Kierownik działu O-T: 31
 • Kierownik Sekcji Żywienia
  Magazyn Żywn.: 32
 • Kierownik Sekcji
  opiek. i pokojowych: 34
 • Dział socjalny: 37