Dom Pomocy Społecznej w Opolu

KOŁO NR 12 ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Od 1980 r.  na terenie naszej Placówki  działa nieprzerwanie  Koło nr 12 Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Naszymi mieszkańcami  są weterani II Wojny Światowej, Poszkodowani, Sybiracy i  podopieczni, wdowy po kombatantach. Mieszkali u Nas również obrońcy Kresów Południowo-wschodnich, żołnierze generała Andersa, Powstańcy warszawscy.

W naszym Domu mieszka  Pani Prezes  Koła nr 12 Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, która jednocześnie sprawuje pieczę nad założoną przez naszych  kombatantów Izbą Pamięci i znajdującymi się w niej pamiątkami.

ZAPRASZAMY DO NAS