MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


STRONA GŁÓWNAFORMY ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

1. Terapia plastyczna
- robótki ręczne (haft, szydełkowanie)
- zajęcia plastyczne (malowanie, wycinanki, papieroplastyka)

2. Muzykoterapia
- muzykoterapia czynna (chór)
-muzykoterapia bierna (słuchowiska muzyczno-relaksacyjne)

3. Choreoterapia
- terapeutyczne tańce na siedząco

4. Biblioterapia
- czytanie książek
- czytanie prasy

5. Ludoterapia
- zabawy
-ogniska
- potańcówki
- wycieczki
- występy artystyczne
- odwiedzanie mieszkańców innych placowek

6. Pomoc w rozwoju kulturowym
- wyjazdy do kina
- wyjazdy do teatru
- wyjazdy do filharmonii
- wyjazdy do muzeów

7. Zaspakajanie potrzeb religijnych i duchowych
- uczestnictwo we Mszy Świętej i Nabożeństwach
- udział w zajęciach dydaktyczno-katechetyznych
- wykład
- pogadanka
- śpiew

8. Pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym Domu
- udział w Radzie Mieszkańców
- udział w grupie redakcyjnej (np. wydawanie gazetek)
- organizowanie imprez dla środowiska lokalnego

9. Ergoterapia
- praca w ogrodzie (sadzenie kwiatów, warzyw)
- prace wewnątrz domu (układanie serwetek w serwetnikach, dekorowanie domu)

10. Utrzymanie dobrej kondycji fizycznej
- gimnastyka
- zajęcia rekreacyjne
- zajęcia sportowe
- spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

11. Rehabilitacja społeczna
- nawiązywanie i utrzymanie kontaktów społecznych
- kontakt z mieszkańcami innych DPS-ów
- kontakty z zaprzyjaźnionymi placówkami szkolno-wychowawczymi
- wyjazdy na wczasy, turnusy rehabilitacyjne

12. Kontakty z rodziną
- listy, telefony, wyjazdy na Święta

 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95