MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


Formy terapii - zajęcia warsztatowe

Aktywizacja mieszkańców Domu

    Aktywizacja jest to zespół działań mających na celu włączenie człowieka do udziału w różnych dziedzinach życia Domu, inaczej - prowadzenia aktywnego trybu życia. Jest ona warunkiem prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego i harmonijnego życia, jest podstawą leczenia wielu chorób, opóźnia procesy starzenia. Jest to taki obszar działalnoźci naszego Domu, który daje mieszkańcom szansę wyrażenia siebie w formie dostępnej i bardzo indywidualnej, okreźlonej jego możliwoźciami, upodobaniami i zwyczajami.


Kulturoterapia
- sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Można ją rozpatrywać jako swoisty sposób wyrażania swoich wewnętrznych przeżyć, źwiadomych i nieźwiadomych. Dzięki kulturoterapii dajemy naszym mieszkańcom możliwoźć przekazania wewnętrznych uczuć do drugiego człowieka, przywołania piękna, stworzenia wizji, wyrażenia wiary, uczuć, stanu psychicznego, zwątpienia, miłoźci, ambicji i potrzeb.

Muzykoterapia
- muzyka oddziaływuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Dzięki muzykoterapii redukujemy trudnoźci mieszkańców, ułatwiamy współpracę w nawiązywaniu kontaktów, ograniczamy konflikty, pobudzamy emocjonalnie, dajemy możliwoźć rozładowania wewnętrznych napięć.
 

Biblioterapia - każda osoba w zależnoźci od stanu psychicznego, zainteresowań, chęci - sięga po inną lekturę. Podstawą pracy biblioterapeutycznej jest bardzo dokładne poznanie czytelnika, jego poziomu umysłowego, wiedzy, zainteresowań, potrzeb i oczekiwań.

Ergoterapia - terapia pracą. Pomaga to mieszkańcowi domu pomocy społecznej w osiągnięciu jak największej samodzielnoźci życiowej, wykonując różne czynności związane z życiem codziennym.


Zajęcia kulinarne
- prowadzimy tego typu zajęcia, ponieważ nasz dom jest przygotowany i wyposażony w tego typu pracownie i małe kuchnie dla mieszkańców, a chętnych (mężczyzn i kobiet) nie brakuje.


Haft, robótki, szydełkowanie
- często na zajęciach tego typu nasi terapeuci spotykają się z mieszkańcami znającymi doskonale technikę haftu jak również z takimi, którzy zaczynają od podstaw, przy współpracy z innymi mieszkańcami lub pracownikami.

 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95