MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


REGULAMINY

1. Regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyny

2. Regulamin mieszkańców

3. Regulamin pracy

4. Regulamin wynagradzania

5. Regulamin premiowania

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31.07.2015 roku.

7. Regulamin zamówień publicznych.

 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95