MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu poszukuje do pracy pielęgniarki i opiekunów

Pielęgniarka:
Zakres czynności:
1. Wykonywanie czynności pielęgniarskich.
2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej zbiorczej.
3. Stosowanie procedur zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej.
4. Troska o bezpieczeństwo pacjentów.
Oczekiwania:
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Aktualne prawo wykonywania zawodu.
3. Ksiązeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
4. Zaangazowanie w wykonywaną pracę, kultura osobista i uczciwość.
Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Opiekunka:
Zakres czynności:
1. Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
2. Pomoc mieszkańcowi w utrzymaniu higieny osobistej, w ubieraniu i spozywaniu posiłków.
Oczekiwania:
1. Wykształcenie średnie + kurs opiekun osoby starszej chorej i niepełnosprawnej lub ratownika medycznego.
2. Szkoła opiekunów o kierunku opiekun osoby starszej lub ratownik medyczny.
3. Ksiązeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych.
4. Sumienność, cierpliwość, dbanie o porządek i higienę stanowiska pracy.
Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95