MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


ZASADY PRZYJĘĆ

Przy ubieganiu się o miejsce w DPS dla Kombatantów należy złożyć następujące dokumenty:
 
1. Podanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania oraz podać taką informację do wiadomości DPS.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu.

4. Aktualną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Aktualny odcinek renty (emerytury).

6. Kserokopię zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach Kombatanckich i Osób Represjonowanych lub legitymacji związkowej (nie jest wymagane).

7. Nr PESEL i Numer Identyfikacji Podatkowej.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95