MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualnosci
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


STRONA GŁÓWNA

O polską nieśmiertelną walczyliśmy sprawę,
o chleb z polskiego ziarna i o polskie słowo,
o kości naszych Ojców, o dumę i sławę,
o jasne, letnie polskie niebo ponad głowę...

JAN SZCZAWIEJ "Ojczyzna"

Każdy Kombatant z naszego Domu ma prawo podpisać się pod tymi słowami, bez względu na to na którym froncie walczył.
W 1979 roku dla nich powstał ten Dom, aby swą starość mogli przeżywać w godziwych warunkach. Początkowo nosił nazwę "Dom Zasłużonego Kombatanta". Dziś - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
Pierwsi mieszkańcy przybyli do nas w styczniu 1980r. Do roku 1989 Dom funkcjonował w resorcie zdrowia i opieki społecznej, a od 1990 - w strukturach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.
Reforma samorządowa w styczniu 1999 roku usytuowała nas w powiecie grodzkim Opole.
Dom wybudowano z funduszy kombatanckich i początkowo dysponował 100 miejscami. Z biegiem czasu liczba ta okazała się niewystarczająca. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie podjął decyzję o przekazaniu środków na rozbudowę.
Prace rozpoczęto w 1990 roku. W sierpniu 1993 r. oddaliśmy do użytku nową część dla 38 osób.
Od chwili powstania placówki do dnia dzisiejszego swój dom znalazło u nas 530 Kombatantów. Staramy się, aby nasi mieszańcy znaleśli tutaj nie tylko podstawową opiekę socjalną, medyczną i dobre warunki bytowania, ale również wiele innych atrakcji w sferze kultury, rozrywki oraz kontaktów z różnymi środowiskami. W dużej mierze udaje się to dzięki zaangażowaniu i pomocy wojska, uczniów, harcerzy oraz wielu instytucji.
To dla nas ogromna satysfakcja i wielka radość, że w dzisiejszych skomplikowanych i trudnych czasach wciąż możemy liczyć na tak dużą rzeszę Przyjaciół. Bez nich byłoby nam o wiele trudniej.
Istniejemy już prawie 25 lat i wszystkim, którzy w tym czasie okazali nam swą bezinteresowną pomoc - pięknie i serdecznie dziękujemy.

 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95